وبلاگ آموزشی محمد مهری
روان شناسی ، آموزشی و آموزش و پرورش mohammadmehri@hotmail.com

 

           نام دانش آموز :                                                                                                                                                 درس ریاضی  

نوبت دوم

آبان

فروردین

اسفند

بهمن

نوبت اول

دی 

آذر 

آبان

مهر

              ماه

 کد کارنامه

 اهداف

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت یابی مکانی با استفاده از واژه های بالا،پایین،کنار،روی،بین،زیر،دااخل...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیدا کردن محل یک شیئ در مکان های مختلف طبق دستور العمل

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی اشیاو اشکال با ویژپی مشترک

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص ونگارش مجموعه های تانه تایی

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص صفر به عنوان مجموعه تهی

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی تشکیل جدول ارزش مکانی

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی خواندن و نوشتن اعداد دو رقمی به صورت ریاضی و حرفی

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی  انجام تناطریک به یک

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص مفهوم کمتری-بیشتری – مساوی و به کار گیری نماد آن

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص ماقبل وبعد اعداد یک و دو رقمی

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی بیان ترتیبی اعداد

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام جمع های اساسی

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجهول یابی

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص خاصیت جابجایی در جمع

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفر به عنوان عدد خنثی در جمع و تفریق

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام جمع های ترکیبی بین دو تا ده

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل مسایل جمع و انجام ستونی آن

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام تفریق های اساسی

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل مسایل تفریق و انجام آن ستونی آن

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن رابطه جمع وتفریق متناظر

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم خط باز و بسته و داخل و خارج آن

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص ناحیه در شکل افراز شده

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک مفهوم خط راست

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشخیص اشکال مثلث ، دایره و مربع

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک مفهوم تقارن به کمک رنگ آمیزی

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال به عنوان پول کشور و ترکیب آنها

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک مفهوم طول و جرم و مقایسه آنها

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی کپی و ادامه الگوها

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی ایجاد الگوی جدید

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

[ دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ ] [ 13:30 ] [ محمد مهری ]
درباره وبلاگ

1- ( محمد مهری ) دارای مدرک کارشناسی مشاوره و راهنمایی از دانشگاه بهشتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده در دانشگاه علامه طباطبایی, شاغل در آموزش و پرورش, مدرس دوره های ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی ,دارنده طرح پژوهشی , مقالات ,ترجمه و فعال در زمینه بازیهای کودکان
برگزیده معلم نمونه در سطح استانی در سال 1388
2- (فرزانه روان شناس) دارای مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری)از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیز داری در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ، عضو سازمان نظام مهندسی , دارنده طرح های پژوهشی مرتبط بارشته
لینک های مفید
امکانات وب
فرهنگ لغت :محمد مهری باکلیک روی پرچم کشور دلخواه متن به همان زبان ترجمه می شود. محمد مهری دانستنی های علمی : محمد مهری

.

لطفا این وبلاگو به دوستاتون هم معرفی کنید.محمد مهری آمار گیر 2

آمار سایت